forenzika

Svako poduzeće, bez obzira na veličinu treba imati odgovarajući sustav vođenja i upravljanja, pri čemu uprava preuzima glavnu odgovornost za istinito i fer prezentiranje financijskih izvještaja.

Računovodstveni dokumenti i izvještaji glavni su dokazi o imovinskom i financijskom poslovanju svakog poduzeća.

Manipuliranje u računovodstvenoj evidenciji podrazumijeva fiktivnu i nepravilnu obradu podataka sa namjerom da se prikrije prava slika o stanju sredstava, izvora sredstava i poslovnog rezultata.

Krajnji rezultat su brojne manipulacije koje stvaraju drugačije (željene) vrijednosti.  

Sukladno nalogu provodimo analizu poslovne dokumentacije, odnosno računovodstvenu forenziku u svrhu otkrivanja lažiranih financijskih izvještaja i računovodstvenih manipulacija.

Mato Ivanović, ovlašteni računovodstveni forenzičar