procjene

Procjena vrijednosti od iznimne je važnosti jer predstavlja skup postupaka koji se koriste za određivanje ekonomske vrijednosti društva (udjeli i/ili dionice) kao i nematerijalne imovine (brendovi, know-how, softver i sl.).

Obavljamo procjenu vrijednosti za potrebe izrade financijskih izvještaja, restrukturiranja, procjenu kreditnog kolaterala, osiguranje, kupoprodaju, statusne promjene društava, akvizicije, itd.

Procjena naizgled zvuči jednostavno, ali sam proces poprilično je kompleksan za koji je potrebno veliko iskustvo kao i znanjem i razumijevanjem lokalnog okruženja i trenutnih tržišnih trendova u regiji.