O nama

MIV ekonomi d.o.o. je konzultantska tvrtka za poslovno savjetovanje koja objektivnim i nepristranim savjetima pomaže društvima i organizacijama da poboljšaju svoje poslovne rezultate. Vizija tvrtke je, kroz rast i razvoj naših klijenata, postati najpouzdaniji centar za ponudu ekonomskih vještina. Fokusirani smo na uspjeh naših klijenata, stoga je naša misija našim i budućim klijentima osigurati stvaranje novih vrijednosti i sigurno postizanje poslovnih ciljeva.

Pružamo kompletna rješenja za tvrtke vezana za usklađenje poslovanja s normama i uredbama uz zadovoljavanje zakonskih obveza, od osnivanja tvrtke, kroz svakodnevno poslovanje do razvoja poslovnih rješenja.

Svakom klijentu pristupamo individualno, uzimajući u obzir njegove specifičnosti, te im se nastojimo u potpunosti prilagoditi. Posebnu pažnju obraćamo na novoosnovane firme, obrte, tj. klijente koji prvi put započinju gospodarsku djelatnost.

Dajemo savjete vezane za traženje i stvaranje profesionalnih prilika, te razvoja karijere.

U mogućnosti smo ponuditi:

   Vještačenja iz svih sfera ekonomije i financija od jednostavnijih obračuna i izračuna prema sudskim predmetima ili na zahtjev klijenta, do složenijih ekspertiza odnosno izrada nalaza i mišljenja, te pomoći oko pripreme i izračuna potrebnih za tužbe, podneske i slično.

     Procjene vrijednosti poduzeća, obveza, nekretnina, pokretnina i izgubljene dobiti za potrebe kupoprodaje, izrade studija, revidiranja knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvještajima i dr.

     Implementaciju sustava vođenja i upravljanja sa ciljem otkrivanja i sprječavanja prijevara koje se u pravilu dešavaju tamo gdje su kontrole slabe, odnosno gdje se ne primjenjuju ili uopće ne postoje.

     Usluge savjetovanja i usklađivanja poslovanja s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) pružanjem kompletne usluge, od analize procesa, pravnih i tehničkih konzultacija, primjene sigurnosnih rješenja do implementacije kompletne dokumentacije.

     Ispitivanje likvidnosti budućeg poslovnog partnera i usmjeravanje na poslovne partnere s dobrim bonitetom.

     Savjetodavne usluge vezane uz bespovratna sredstva iz fondova Europske unije.

     Prijave na razne natječaje kao i poslovne planove za početnike u poslovanju.

     Usluge oblikovanja poslovnog i vizualnog identiteta.

     Druge konzultantske usluge za različite mikro i makro projekte.

Savjetujemo privatne poduzetnike, strane investitore, udruge i građane.

Naš cilj je dugoročno profitabilno i održivo poslovanje.

POVREMENA POSLOVNA SURADNJA

Savjetovanje prema zahtjevu i potrebama klijenta o mogućim uštedama i optimiziranju poslovanja

TRAJNA POSLOVNA SURADNJA

Kontinuirano praćenje klijenta radi pravilne primjene važećih zakonskih propisa