o nama

MIV ekonomi d.o.o. je tvrtka za poslovno savjetovanje koja objektivnim i nepristranim savjetima pomaže društvima i organizacijama da poboljšaju svoje poslovne rezultate.

Vizija tvrtke je, kroz rast i razvoj naših klijenata, postati najpouzdaniji centar za ponudu ekonomskih vještina.

Fokusirani smo na uspjeh naših klijenata, stoga je naša misija našim i budućim klijentima osigurati stvaranje novih vrijednosti i sigurno postizanje poslovnih ciljeva.

Pružamo kompletna rješenja za tvrtke vezana za usklađenje poslovanja s normama i uredbama uz zadovoljavanje zakonskih obveza, od osnivanja tvrtke, kroz svakodnevno poslovanje do razvoja poslovnih rješenja.

Svakom klijentu pristupamo individualno, uzimajući u obzir njegove specifičnosti, te im se nastojimo u potpunosti prilagoditi. Posebnu pažnju obraćamo na novoosnovane firme, obrte, tj. klijente koji prvi put započinju gospodarsku djelatnost.

Dajemo savjete vezane za traženje i stvaranje profesionalnih prilika, te razvoja karijere.

Savjetujemo privatne poduzetnike, strane investitore, udruge i građane.

Naš cilj je dugoročno profitabilno i održivo poslovanje.

savjetovanje

Od samih početaka Vašeg poslovnog projekta, bilo da se radi o obrtu ili trgovačkom društvu možete računati na naše savjete i usluge.

Naš rad temeljen je na utvrđivanju stvarnog stanja, kako problema tako i objektivnih prednosti poduzeća i obrtnika.

Cilj našeg poslovanja je pomoć u rješavanju nagomilanih problema u Vašem društvu, stvaranje nove osnove za daljnji rast i razvoj, a time i povećanje vrijednosti društva. 

Imati pravu informaciju u pravo vrijeme znači prednost na tržištu koju možete postići, ako se okružite pravim ljudima.

Pomoći ćemo Vam da pametno udružite snage, pratit ćemo Vaš rast i pomoći Vam organizirati sustav i ljude.

forenzika

Svako poduzeće, bez obzira na veličinu treba imati odgovarajući sustav vođenja i upravljanja, pri čemu uprava preuzima glavnu odgovornost za istinito i fer prezentiranje financijskih izvještaja.

Računovodstveni dokumenti i izvještaji glavni su dokazi o imovinskom i financijskom poslovanju svakog poduzeća.

Manipuliranje u računovodstvenoj evidenciji podrazumijeva fiktivnu i nepravilnu obradu podataka sa namjerom da se prikrije prava slika o stanju sredstava, izvora sredstava i poslovnog rezultata.

Krajnji rezultat su brojne manipulacije koje stvaraju drugačije (željene) vrijednosti.  

Sukladno nalogu provodimo analizu poslovne dokumentacije, odnosno računovodstvenu forenziku u svrhu otkrivanja lažiranih financijskih izvještaja i računovodstvenih manipulacija.

Mato Ivanović, ovlašteni računovodstveni forenzičar

vještačenja

U mogućnosti smo ponuditi vještačenja iz svih sfera ekonomije i financija od jednostavnijih obračuna i izračuna prema sudskim predmetima ili na zahtjev klijenta, do složenijih ekspertiza odnosno izrada nalaza i mišljenja.

Stručnim mišljenjem možemo pomoći oko priprema i izračuna potrebnih za tužbe, podneske i slično.

procjene

Procjena vrijednosti od iznimne je važnosti jer predstavlja skup postupaka koji se koriste za određivanje ekonomske vrijednosti društva (udjeli i/ili dionice) kao i nematerijalne imovine (brendovi, know-how, softver i sl.).

Obavljamo procjenu vrijednosti za potrebe izrade financijskih izvještaja, restrukturiranja, procjenu kreditnog kolaterala, osiguranje, kupoprodaju, statusne promjene društava, akvizicije, itd.

Procjena naizgled zvuči jednostavno, ali sam proces poprilično je kompleksan za koji je potrebno veliko iskustvo kao i znanjem i razumijevanjem lokalnog okruženja i trenutnih tržišnih trendova u regiji.