VOĐENJE I UPRAVLJANJE

Svako poduzeće, bez obzira na veličinu treba imati odgovarajući sustav vođenja i upravljanja, pri čemu top menadžment preuzima glavnu odgovornost za istinito i fer prezentiranje financijskih izvještaja. Računovodstveni dokumenti i izvještaji glavni su dokazi o imovinskom i financijskom poslovanju svakog poduzeća. Manipuliranje u računovodstvenoj evidenciji podrazumijeva fiktivnu i nepravilnu obradu podataka, sa namjerom da se prikrije prava slika o stanju sredstava, izvora sredstava i poslovnog rezultata. Krajnji rezultat su brojne manipulacije koje stvaraju drugačije (željene) vrijednosti.  

Dva su najčešća područja za mogućnost detekcije manipulacija u poslovanju poduzeća („red flags“):

1. Nevjerodostojno računovodstveno evidentiranje ili izvještavanje

  • maštovita upotreba računovodstva (nedopušteno kreativno računovodstvo)
  • pretjerano korištenje fleksibilnih (legalnih) mogućnosti izbora računovodstvenih metoda, postupaka i procjena
  • zloupotreba računovodstvenih procjena radi prikazivanja boljeg financijskog stanja (ili lošijeg)
  • promjena stvarnih financijskih podataka u ono što se želi prikazati (dioničarima, investitorima, bankama)

2. poslovno-organizacijski nered i neodgovarajući sustav unutarnjih kontrola

  • isključivo centralizirani sustav upravljanja
  • nema mogućnosti (volje) za uspostavljanje efikasnog sustava unutarnjih kontrola i interne revizije
  • izbjegavanje delegiranja poslova
  • nedefinirana organizacija, ovlasti i odgovornosti

Nikada ne treba zaboraviti da se prijevare u pravilu dešavaju tamo gdje su kontrole slabe, odnosno gdje se ne primjenjuju ili uopće ne postoje.

Pozivamo Vas, stoga da nam se obratiti s povjerenjem i na vrijeme.