Uvjeti korištenja

Ovim uvjetima korištenja (u nastavku: Uvjeti korištenja) društvo MAGALINA d.o.o., A. Starčevića 40 c, Županja, OIB: 57875303642 (u nastavku: Društvo) uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranice http://mivekonomi.com (u nastavku: Web stranica) u vlasništvu Društva.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja Web stranice, a posebno „MOJ MAG – portal za klijente“, Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Članak 1.

Korisnikom Web stranice smatra se svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranici i/ili koristi bilo koje sadržaje i/ili usluge dostupne na Web stranici, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte s kojima Društvo ima sklopljene ugovore o pružanju usluga.

Klijentom se smatra se svaka fizička i pravna osoba koja pristupa sadržaju objavljenom na „MOJ MAG – portal za klijente“.

Članak 2.

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web stranice, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Društvom, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Web stranice moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja, te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web stranice.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranice.

Članak 3.

Korištenje pojedinih sadržaja Web stranice moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije, odnosno pod posebnim uvjetima. Navedeno se odnosi na korištenje  sadržaja objavljenog na „MOJ MAG – portal za klijente“.

Članak 4.

Svi Korisnici Web stranice, a posebno Klijenti „MOJ MAG – portal za klijente“ dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničinog računa od strane druge osobe.

Članak 5.

Objavljivanje sadržaja na „MOJ MAG – portal za klijente“ naplaćuje se prema važećem Cjeniku Društva.

Pristup, odnosno objavljivanje sadržaja na „MOJ MAG – portal za klijente“ moguće je korištenjem lozinke koja je tajna i koju Društvo posebno generira za Klijenta.

Pretraživanje objavljenog sadržaja omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima Web stranice kojima je Klijent isto omogućio izdavanjem lozinke za pojedine sadržaje.

Klijent se obvezuje da će usluge objavljivanja sadržaja i ostale usluge koristiti bez zlouporabe baze podataka Web stranice. Pod zlouporabom baze podataka osobito se podrazumijeva kopiranje baze podataka na bilo koji medij, s namjerom komercijalnog iskorištavanja ili konkuriranja uslugama koje pruža Društvo ili radi nanošenja štete Društvu. U slučaju zlouporabe sadržaja Klijent odgovara za cjelokupnu štetu Društvu i trećim osobama.

Klijentima nije dozvoljeno objavljivati sadržaj koji se po bilo kojoj osnovi može smatrati suprotnima primjenjivim propisima ili diskriminatornima po bilo kojoj osnovi. U takvom slučaju, sadržaj će biti ispravljen u dijelu i u mjeri u kojoj Društvo smatra primjerenim, uz prethodnu obavijest Klijentu.

Klijent je u cijelosti i isključivo odgovoran za sadržaj, točnost i potpunost svih informacija i sadržaja koje je objavio na Web stranici.

Klijent može dostaviti sadržaj koji će Društvo objaviti i putem e-maila.

Članak 6.

Društvo nije sudionik pravnih poslova i komunikacija koje se odvijaju temeljem objavljenih sadržaja na Web stranici, odnosno na „MOJ MAG – portal za klijente“ i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranice, odnosno „MOJ MAG – portal za klijente“ ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranice, ili kao posljedica nemogućnosti korištenja istih.

Društvo ne jamči za točnost podataka sadržanih na „MOJ MAG – portal za klijente“.

Društvo ne jamči da na Web stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku, te da sadržaj na Web stranici neće biti objavljen bez pogrešaka i da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranice uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Web stranici (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / savjetnika).

Članak 7.

Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranice i „MOJ MAG – portal za klijente“, uključujući ukinuti postojeću registraciju, svim Klijentima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise, te zadržava pravo protiv svakog takvog Klijenta i Korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

Članak 8.

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

Članak 9.

Prava koja se odnose na Web stranicu, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Društvu, te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranice osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom, niti je dozvoljeno kopirati sadržaj Web stranice u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

Članak 10.

Savjeti i stavovi na Web stranici iznijeti su isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne smatraju se pravnim mišljenjem ili stavom vezanim za konkretan slučaj i konkretne osobe i ne mogu biti zamjena za stručnu pomoć odvjetnika niti se mogu smatrati savjetima i stavovima Društva.

Članak 11.

Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web stranici.

Članak 12.

Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web stranicu i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranici. Korištenjem Web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

Članak 13.

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@magalina.hr ili na adresu Društva – A.Starčevića 40c, 32270 Županja. Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Članak 14.

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Osijeku, Hrvatska.